Oude foto's

Hieronder vindt u oud beeldmateriaal van wijlen em. prof. Jan van Bakel. De foto's zijn in op een zomerdag in 1953 gemaakt vanuit de Clemenskerk, toen hij tijdens de schoolvakantie van het St. Janscollege in Den Haag logeerde bij zijn ouders in Nuenen. Daarnaast zijn foto's opgenomen uit de beeldbank van Heemkundekring De Drijehornick.

Memento mori

Op de voorgrond het kerkhof van de Clemenskerk

In de verte is het oude kerkhof zichtbaar, herkenbaar aan het bomengroepje. Met deze foto's gaat onze dank uit naar Jan van Bakel voor het nauwgezet documenteren van de Nuenense geschiedenis.

De Vank

Blik naar het zuiden, de Eeneindseweg (kerkstraat) richting Geldrop.

In het midden aan de linkerkant is De Vank te zien, het grote parochiehuis met toneelzaal, gebouwd onder pastoor Aldenhuysen. Iets verderop, na de afslag naar rechts toe van de Boterstraat, zien we de kronkel in de weg, de plaats genaamd Het Hoekje ('t Huukske). Daar voorbij, maar niet zo goed zichtbaar, de zandweg naar links toe in de richting Refeling. Helemaal op de voorgrond ziet men een deel van het oude parochiehuis met vlak daarachter in volle zon het schoolplein van de lagere jongensschool die zelf niet te zien is.

Kloostertuin

Blik op het Park en het Elisabeth-gesticht, het klooster van de nonnen met daarachter de school en aan de rechterkant het ziekenhuis (gebouwd 1938)

Mooi is ook de telefoonstraat (mgr. Cuijtenlaan) te zien met bijvoorbeeld het huis van groentenhandelaar Brigge. En natuurlijk het kleine vierkante telefoonhuisje. Het staat vlak achter de timmerfabriek van Jac Smeulders. Zijn woonhuis is door de bomen heen zichtbaar, met naar rechts toe de winkel van bakkerij Prinsen, het woonhuis van Johan Raessens (het huis met de bollen). Iets verder naar rechts was het huis van Neel van Leuven en Willem van Weert. De bijenstal van Willem is niet duidelijk te zien. Volg je op de foto de telefoonstraat Het Broek in, dan kom je in de verte bij - zeer vaag wel - de boerderij van Van Eijk en het huis van Hugo Brouwer.

Boordseweg

Duidelijk zichtbaar is de naar de westelijke horizon wijzende Boordseweg. Hij verlaat het dorp op de hoek met de Parkstraat, bij Hotel de Zwaan.

Tegenover Hotel de Zwaan zien we de garage van de familie De Rooij. Vanaf dat punt naar beneden toe het park in draaiend zien we achtereenvolgens het gebouw van de openbare school (annex brandweerkazerne destijds) en een tweetal dicht tegen elkaar aan gebouwde huizen van goeddeels dezelfde vorm. Het ene van Noud de Rooij, voorheen van de familie Van Keulen. Het andere heeft twee voordeuren. In de voorste helft woonde schoenmaker Neel Korsjes. Hij werkte achter een raampje dat uitkeek op het park via een smal gangetje dat het huis scheidde van de volgende villa: het huis van de dames Prinsen. Opvallend dak met languitlopende dakkappellen en een mooi ornament in de voorgevel daartussenin.

H. Hartschool en muziekschool

1975: foto genomen vanaf de kerktoren van de H.Clemenskerk. Links een deel van garagebedrijf De Rooij. In het midden het Klooster, daarachter aan de Kloosterstraat de R.K. H. Hartschool en de muziekschool. Het verlengde van de Kloosterstraat, de huidige Vondelstraat, is nog niet bebouwd. Wel staat er de huishoud- of Agnesschool (bron: beeldbank Heemkundekring De Drijehornick)

H. Hartschool

1949: school, die de zusters van J.M.J. (Jezus, Maria en Jozef) in 1925 als lagere meisjesschool laten bouwen door L. de Vries uit Helmond en in gebruik genomen op 1 april 1926 als lagere meisjesschool van de zusters. Aanvankelijk heeft de school 5 klaslokalen, maar in 1931 wordt zij met twee lokalen en bijgebouwen uitgebreid. In 1966 zijn er 10 leerkrachten, in 1977 zijn dat er 18. In de oorlogsjaren is zuster Everdini hoofd van de school. In 1967 is Harrie Smits het eerste manlijke hoofd van de school. De school wordt in 1977 wegens de bouw van een nieuwe school gesloopt (bron: beeldbank Heemkundekring De Drijehornick)

em. prof. Jan van Bakel

Prof. Jan van Bakel overleed op eerste kerstdag 2021. Hier vindt u zijn necrologie

Heemkunde

Voor veel heemkundige informatie gaat u naar de site van de Drijehornick

Vereniging Centrumbewoners Nuenen

De vereniging is opgericht op 24 januari 2008. De gemeente wilde in het Klooster een jongerenhuiskamer vestigen. De omwonenden vreesden voor overlast, temeer aan het begin al duidelijk was dat er geen of ontoereikend budget was voor geluidsisolatie. Sinds 2020 is de jongerenhuiskamer gevestigd in Kringloopwarenhuis Het Goed. De Vereniging heeft ten doel de belangen van de bewoners in het centrum van Nuenen te behartigen. Dit bij voorkeur in een goede dialoog met het gemeentebestuur. Hierbij kunt u denken aan evenementen, ruimtelijke ordening (bouwprojecten, horeca), verkeer en parkeren, en groenvoorzieningen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan